Home

Het is goed dat je in het leven

een nieuwe start wilt nemen.

Dat moet je durven doen.

Niet eenmaal...

maar meerder malen

Telkens wanneer het nodig is.

Want de meeste mensen hebben

de neiging zichzelf vast te zetten.


Een nieuwe start wil je nemen

om een beter leven te leiden

Je wilt een andere richting uit gaan

omdat je MEER van je LEVEN wilt maken.

Wees dus niet bang voor het nieuwe.

Ruk je los uit wat je had en ga voor beter.


(Uit "veel succes!" Door Karel Claes, Uitgeverij Lannoo)