Aanpak

Aanmelding en werkwijze


Na het invullen van het aanmeldformulier nemen we telefonisch contact met je op om een eerste afspraak in te plannen.

Het eerste gesprek is vooral een verkennend gesprek. Hierbij worden een aantal vragen gesteld om uw hulpvraag te verduidelijken en concreet te maken.

Dit gesprek wordt afgesloten met een voorstel hoe we samen te werk kunnen gaan.

Het is uiteraard u die beslist of wij verder iets voor u kan betekenen.

Indien er geen gepaste hulp geboden kan worden, dan wordt voor een geschikte doorverwijzing gezorgd.

Integratieve aanpak


Afhankelijk van het voorliggend probleem worden er verschillende psychologische interventies gehanteerd.


Gedragsgericht

Cognitief gedragstherapeutisch

Relaxatietherapie

Cliëntgericht

Kortdurende interventies


Tijdens volgende gesprekken gaan wij samen met u de klachten en problemen verder verkennen.

Via kortdurende interventies proberen wij samen met u tot inzicht te komen in uw problemen en/of klachten en in de mogelijke aanpakken zodat u de draad terug kunt opnemen en verder kunt.

Tijdens de gesprekken wordt er met de nodige zorg en aandacht naar u geluisterd.

Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk en zal met de nodige discretie behandeld worden.

Wanneer u doorgestuurd bent door uw huisarts, kan relevante informatie met uw toestemming worden uitgewisseld.