Voor wie?

Kinderen en jongeren


Ouders hebben het in deze tijd niet altijd makkelijk.

Welke grenzen stel je, welke waarden en normen wil je doorgeven, wat doe je met een moeilijke kleuter, een opstandige puber?

Hoe kan je aanvaarden dat je kind een handicap heeft, of met andere moeilijkheden door het leven gaat?

Hoe kan je als ouders één lijn trekken? Dit is niet makkelijk, en tijdens of na een echtscheiding is dit vaak een bron van conflicten en verdriet.

Soms helpt het wanneer een buitenstaander je ondersteunt bij je opvoedingsvragen.

Iemand die vanop een afstand kan kijken naar de situatie en er niet emotioneel bij betrokken is.

Vanuit een neutrale positie kijk ik naar je situatie en tracht het kluwen te ontwarren, samen met jou en eventueel je partner, je kinderen, je hele gezin.


Gedurende de volledige therapie is een nauwe betrokkenheid met de ouders van het grootste belang.


Met welke problemen kunt u bij mij terecht?

 • Gedragsproblemen
 • Leerproblemen
 • Sociale vaardigheden / assertiviteit
 • Faalangst / zelfvertrouwen
 • Angsten / spanningen
 • Opvoedingsondersteuning
 • Hoogsensitiviteit
 • Slaapstoornissen
 • Relaxatie
 • ...


Prijs

 • Het eerste gesprek is een verkennend gesprek met de ouders zonder het kind. Dit gesprek duurt 75 min. en kost 100 euro.
 • De sessies met het kind duren telkens 30 min. en kosten 50 euro.
 • De sessies met de jongere (vanaf 15 jaar)  duren telkens 45 min. en kosten 60 euro.
 • Een oudergesprek duurt 75 min. en kost 100 euro.
 • Neem contact op met je ziekenfonds voor een eventuele terugbetaling.

Volwassenen


In therapie gaan betekent voor ons het aangaan van een bewustwordingsproces waarbij cliënten door het krijgen van meer inzicht, begrip, acceptatie (van zichzelf, van anderen, van situaties,....) tot meer heelheid en harmonie in zichzelf kunnen komen. Onze rol als therapeut is cliënten in dit proces te begeleiden en te ondersteunen.


Welke therapie?

 • Individuele therapie
 • Relaxatietherapie


Prijs

 • Individuele therapie duurt  60 min. per sessie en kost 70 euro.
 • Relaxatietherapie duurt 60 min. per sessie en kost 70 euro.
 • Neem contact op met je ziekenfonds voor een eventuele terugbetaling.


Met welke problemen kunt u bij mij terecht?

 • Angsten, fobieën en spanningen
 • Stress
 • Psychosomatische klachten
 • Depressieve klachten
 • Burn-out / Bore-out
 • Relatieproblemen
 • Assertiviteit
 • Faalangst en zelfvertrouwen
 • Hoogsensitiviteit
 • Onrust
 • Innerlijke conflicten
 • Traumaverwerking
 • Midlifecrisis
 • Menopauze
 • Relationele problemen
 • Relaxatie